Sebastian N.

present my blog programming

State w React.js

2019-02-24 SeNBasic-React.js

State w React.js to jest kluczowe zagadnienie, które należy znać posługując się tą biblioteką! Tak, więc zaczynajmy!

unsplash.com

State można określić poprostu stanami, które chcemy przechowywać, zmieniać i przekazywać w odpowiednie miejsca danego komponentu. Ponadto w state możemy zamieszczać tablice, zmienne (w tym null), stringii, badź pustą zawartość używając tych znaków ’ ’ lub tych [ ], gdy operujemy na tablicy danych. This.setState jest to drugi ciekawy keyword, dzięki któremu dokonujemy zmiany/aktualizacji stanu na pożądany. Więcej znajdziesz tutaj -> https://css-tricks.com/understanding-react-setstate/

Przykłady state poniżej:

 • “pustoStan” - stan, który w zasadzie zawiera null
export default class ExampleComponent extends React.Component{
  this.state = {
    nameTitle: ''
  }
}

Dzięki takiemu zapisowi możemy w dowolnym miejscu swojego komponentu przypisać nową zawartość stanu, np.

return(
  <div className="header"> {this.state.nameTitle='TSR'} </div>
)
 • następnym sposobem jest utworzenie switch toggle:
export default class ExampleComponent extends React.Component{
  this.state = {
    left: true
  }
  onLeft = () => {
    this.setState({
      left: !this.state.left
     })
  }
  render () {
    return (
      {
        !this.state.left && <ContentMini data={dataWay} action={this.onClick} />
      }
    )
  }
}

Ten zapis umożliwia nam zmianę stanu początkowego, na inny. W tym wypadku tworząc arrow function onLeft i przypisując ją pozwalamy na przepływ od stanu początkowego do końcowego w return.

 • stany “sliderowe” przydatne przy elementach, które mają zmieniać się, w jakiejś kolejności z początkowym stanem wskazującym pierwsze elementy.
export default class ExampleComponent extends React.Component{
  this.state = {
    start: 0,
    finish: 5
  }

  componentDidMount () {
    const textInterval = setInterval(() => {
      let start = this.state.start;
      let finish = this.state.finish;
        if (finish < this.state.sliderPhotos.length * 6 ) {
          this.setState({
            start: start + 5,
            finish: finish + 5
          });
          } else {
          this.setState({
            fadedright: true,
            start: start = 0,
            finish: finish = 5
          });
        }
      this.setState({
        fadedleft: false
      });
    }, 5000) 
    console.log('loaded interval images Slide' + textInterval);
  }
  render() {
    var startindex = this.state.start;
    var finishindex = this.state.finish;
    console.log(startindex + finishindex);
    return(
      ........cały stuff do wywołania
    )
  }
}

Używając tej konstrukcji, którą wywołamy bądź przypiszemy w return, uzyskamy stany które co 5 sekund będą zmieniały się i jeżeli będą powiązane np. ze zdjęciami wówczas nastąpi cykliczna zmiana jednych na drugie.

 • tablice w state:
export default class ExampleComponent extends React.Component{
  this.state = {
    tableImage: [],
    tableImage2: [
      "https://s3.us-east-2.amazonaws.com/dzuz14/thumbnails/city.jpg",
      "https://s3.us-east-2.amazonaws.com/dzuz14/thumbnails/desert.jpg",
      "https://s3.us-east-2.amazonaws.com/dzuz14/thumbnails/mountains.jpg",
      "https://s3.us-east-2.amazonaws.com/dzuz14/thumbnails/redsky.jpg",
      "https://s3.us-east-2.amazonaws.com/dzuz14/thumbnails/sandy-shores.jpg",
      "https://s3.us-east-2.amazonaws.com/dzuz14/thumbnails/tree-of-life.jpg"
    ]
  }
  render() {
    return (
      <div className="sliderGalery">
        {
          this.state.tableImage2.map((image, i) => (
            <Slide key={i} image={image} />
          ))
        }
      </div>
  }
}

Operacje na tabliacach zawartych w state możemy wykonywać choćby poprzez funkcje: map, slice, filter, find, itd. kwestia użyteczności i potrzeby rzecz jasna! A i jeszcze jedno tableImage jest stanem, w którym jest pomieszczona pusta tablica, do której możemy przypisać nowe obiekty.

PS. Używalność keyword-a this, opisuje https://www.w3schools.com/js/js_this.asp w akapicie “What is this?”. Po krótce można powiedzieć, że słowo kluczowe this odwzorowuje przypisanie i wywołanie danego stanu w miejscu, w którym występuję.

Tu znajdziesz więcej o state -> https://reactjs.org/docs/state-and-lifecycle.html