Sebastian N.

present my blog programming

Pobieranie danych z API JSON

2019-02-19 SeNAPI

Pobieranie danych z API JSON to jedno z podstawowych zadań front-end developera, więc polecam zainteresować się tym zagadnieniem na poważnie i z pełnym zaaganżowaniem.

unsplash.com

Czym jest JSON?

JSON, JavaScript Object Notation (wym. ˈdʒeɪsən) – lekki format wymiany danych komputerowych. JSON jest formatem tekstowym, bazującym na podzbiorze języka JavaScript. - idąc za wikipedią. Przykładowe API można zobaczyć na stronie https://dane.gov.pl/dataset i pobrać, żeby spróbować na własną rękę, jak to z tym pobieraniem jest.

unsplash.com

Pierwszym krokiem jest przygotowanie komponentu odpowiednio w React.js, żeby było gdzie i jak pobrać oraz z renderować całość.

 • Warto przygotować odpowiednią kompozycję wyglądu, tutaj użyłem https://materializecss.com/color.html, którego należy dodać do index.html w postaci <link rel=“stylesheet” …

 • Oczywiście niezbędne będzie przygotowanie importów do naszego komponentu:

import React from 'react'
import axios from 'axios'
import {Link} from 'react-router-dom'
 • Następnie należy przygotować odpowiednie “puste naczynie” za pomocą proposów:
const DataGoThumb = (props) => (
  <div className="thumb">
    <Link to={'/'} className="grey-text text-darken-4 ">
      <span className="card-title card-title-title center heading">
        <span className='headingText'>
          {props.title}
        </span> 
      </span>
    </Link>
    <div className="grey-text text-darken-3 strechLine" style={styleBlue}>
      <div dangerouslySetInnerHTML={ {__html: props.notes} } />
    </div> 
    <div className="row center">
      <div className="col s12 m6">
        <span className="d-md-block1"> Data modyfikacji: </span>
        <span className="d-md-block"> {props.modified} </span>
      </div>
      <div className="col s12 m5 offset-m1">
        <span className="d-md-block1"> Data utworzenia: </span>
        <span className="d-md-block"> {props.created} </span>
      </div>
    </div>
    <div className="center" >
      <span className="d-md-block1">
        Odwiedzających: 
      </span>
      <span className="d-md-block">
        {props.views_count} 
      </span>
    </div>
    <div className="center">
      {props.author}
    </div>
    <div className="grey-text text-darken-3 strechLine">
      Słowa kluczowe: {' ' + props.tags}
    </div>
  </div>
 );  

Dzięki temu komponentowi mamy odpowiednią kompozycję ułożoną, którą możemy w dowolnym miejscu umieszczać i podpinać do niego różne API - o ile oczywiście po keywordzie props. będzie zgadzać się nazwa elementu z API JSON.

 • Kolejnym krokiem jest utworzenie komponentu, w którym pobierzemy dane z API i umieścimy je w “pustym naczyniu”, które utworzyliśmy powyżej:
export default class ProjectSummary extends React.Component {
  state = {
    dataGov: [],
    subDataGov: [],
    linksDataGov: [],
  }
  componentDidMount () {
    axios.get('https://api.dane.gov.pl/articles?page=1&per_page=5&sort=-created')
    .then(res => {
      console.log(res);
      this.setState({
        dataGov: res.data.data,
        subDataGov: res.data.meta,
        linksDataGov: res.data.links
      })
    })
  }
  render () {
  const { dataGov } = this.state;
  const { subDataGov, linksDataGov } = this.state;
  const dataList = dataGov.length ? (
    dataGov.map((listInfo, i) => {
      return (
        <div className="post card" key={listInfo.id}> 
          <div className="card-content">
            <DataGoThumb 
              tags={listInfo.attributes.tags} 
              title={listInfo.attributes.title.replace(/( \S) /g, "$1\xa0")} 
              notes={listInfo.attributes.notes.replace(/<\/?[^>]+(>|$)/g, "").slice(0, 220).replace(/( \S) /g, "$1\xa0") + '...'}
              
              modified={
                listInfo.attributes.modified.slice(0,10).replace(/-/g, ".") 
                + ', '
                + listInfo.attributes.modified.slice(11,16)
              }
              created={
                listInfo.attributes.created.slice(0,10).replace(/-/g, ".") 
                + ', '
                + listInfo.attributes.created.slice(11,16)
              }
              views_count={listInfo.attributes.views_count}
              author={listInfo.attributes.author}
            />
            <div>
              {listInfo.relationships.datasets.links.related.href}
            </div>
          </div>
        </div>
      )
    })
  ) : (
    <div className="center">No data yet! </div>
  )
    return (
      <div className="card z-depth-0 project-summary">
        <div className="card-content grey-text text-darken-3">
          {dataList}
        </div>
        <div>
          <strong>Elementy meta i links:</strong>
          <div>
            Count: {this.state.subDataGov.count}
          </div>
          <div>
            Path: {this.state.subDataGov.path}
          </div>
          <div>
            Rel_uri: {this.state.subDataGov.rel_uri}
          </div>
          <div>
            Took: {this.state.subDataGov.took}
          </div>
          <div>
            Links-first: {this.state.linksDataGov.first}
          </div>
        </div>
      </div>
    )
  }
}

Zatrzymajmy się chwilę przy tym co się tu znajduje. Otóż w state zadeklarowaliśmy stany, w których zawarliśmy puste tablice [ ]. Następnie w funkcji componentDidMount trigerujemy axiosa z metodą get (która pobiera dane API przygotowane przez back-end), i używamy dalej metody then, która pozwala umieścić zmienione stany w this.setState zgodnie z obiektami zawartymi w API. To wszystko musimy przetworzyć w tablicę korzystając z funkcji map korzystając dodatkowo z “pustego naczynia” - <DataGoThumb…>, w którym zawarta jest kompozycja. Po czym wszystko należy wywołać w funkcji return.

Na końcu otrzymujemy!?

unsplash.com

Jest to prosty przykład, jak obsługiwać zewnętrzne API JSON w swojej aplikacji reactowej. W razie, jakichkolwiek wątpliwości, napisz postaram się odpowiedzieć. Miłego!